Leangen Ishall

Tungaveien 3

7047 TRONDHEIM

Kontaktinformasjon

Epost: leder@nidarosbredde.no

Administrativt

Org Nr; 992 799 269
Bankkonto; 4202 17 46821

Faktura sendes elektronisk/EHF til: 

leangen@ebilag.com